Voor basisscholen

Kwaliteitskeurmerk

Je bent hier:
Voor basisscholen

Landelijk kwaliteitskeurmerk

EarlyBird bevordert de kwaliteit van vvto-scholen met een door Nuffic geaccrediteerd kwaliteitskeurmerk. Het keurmerk wordt uitgereikt aan scholen die voldoen aan de Landelijke Standaard vvto.
Vind je het belangrijk om een kwalitatief goed vvto-programma aan te bieden? Wil je vvto Engels onderdeel van je kwaliteitsbeleid maken? Ga dan op voor ons kwaliteitskeurmerk en word een landelijk erkende vvto-school.

“Het bezoek is door alle collega’s als plezierig ervaren en niet als ‘controle’. Zeker de collega’s die zijn bezocht gaven terug dat het fijn was om in gesprek te gaan en dat ze echt wat konden met de tips.” – Helen de Lange, OBS de Veldrakker

Waarom een kwaliteitskeurmerk?
Bij gebrek aan heldere kerndoelen zijn er grote verschillen in kwantiteit en kwaliteit tussen vvto-scholen. Om de kwaliteit van vroeg vreemdetalenonderwijs te waarborgen is de ‘Landelijke Standaard vvto’ ontwikkeld. EarlyBird is door Nuffic geaccrediteerd om een kwaliteitskeurmerk uit te reiken aan scholen die voldoen aan de Landelijke Standaard. Op scholen met een kwaliteitskeurmerk voldoet het programma aan alle voorwaarden voor goed Engels onderwijs. Het draagt bij aan betere leerlingresultaten en goed geschoolde leraren. Het keurmerk zorgt voor continue kwaliteitsverbetering. Met het keurmerk is de school een landelijk erkende vvto-school.

Van alle erkende scholen in Nederland is ruim 90% in het bezit van het EarlyBird kwaliteitskeurmerk.

 

Het certificeringstraject
EarlyBird begeleidt scholen in het certificeringstraject. In dit traject, dat gemiddeld vier jaar duurt, worden scholen twee keer gevisiteerd door een auditor van EarlyBird. Tijdens de visitaties wordt gebruik gemaakt van een kwaliteitskaart. Hierin zijn de criteria vastgelegd waar een school aan moet voldoen om het EarlyBird kwaliteitskeurmerk te behalen.

Tijdens de eerste visitatie wordt in kaart gebracht waar de school al aan voldoet en welke stappen nog moeten worden gezet.

Bij de tweede visitatie gaat de school op voor certificering. Scoort de school op alle criteria voldoende? Dan heeft de school het EarlyBird kwaliteitskeurmerk behaald. Dat wordt door scholen vaak op feestelijke wijze gevierd!

Na de eindvisitatie vindt elke 4 jaar een hervisitatie plaats. De school heeft hierbij de keuze tussen een zelfevaluatie of een visitatie door een auditor van EarlyBird.

Vragen of meer informatie?

Neem contact op.

Download de brochure

Werkwijze keurmerktraject

Het overzicht

Scholen met ons keurmerk

Provincie Zuid Holland
Provincie Overijssel
Provincie Noord-Brabant
Provincie Gelderland
Provincie Utrecht
Provincie Noord-Holland
Provincie Drenthe
Provincie Limburg
Provincie Zeeland
Programma op maat

Overig aanbod voor basisscholen

Lidmaatschap
Coaching & Begeleiding
Nascholing
Studiereizen
Subsidie