Voor kinderopvang

Kwaliteitskeurmerk

Je bent hier:
Voor kinderopvang

Kwaliteitskeurmerk

EarlyBird bewaakt en bevordert de kwaliteit van kinderdagverblijven die Engelse activiteiten aanbieden met een kwaliteitskeurmerk.
Vind je het belangrijk om een kwalitatief goed Engels programma aan de peuters aan te bieden? Ga dan op voor ons kwaliteitskeurmerk.

​​Kinderdagverblijven die de ambitie hebben om een kwalitatief goed Engels programma aan te bieden kunnen gebruik maken van ons keurmerktraject. In dit traject wordt een kinderdagverblijf twee keer bezocht om te bepalen of aan de eisen van het EarlyBird kwaliteitskeurmerk wordt voldaan. Na succesvolle afronding van de tweede visitatie heeft jouw kinderdagverblijf het kwaliteitskeurmerk behaald.

Voorbeelden van de kwaliteitseisen waaraan moet worden voldaan zijn:

  • Dagelijks wordt minimaal 20 minuten gereserveerd voor activiteiten in het Engels.
  • De pedagogisch medewerkers beheersen het Engels op voldoende niveau en beschikken over de didactische vaardigheden om de activiteiten op adequate wijze te verzorgen.
  • Het programma Engels maakt integraal deel uit van het taalbeleid van het kinderdagverblijf/peuterspeelzaal en is als zodanig opgenomen in het pedagogisch beleidsplan.

Vragen of meer informatie?

Neem contact op.

Programma op maat

Overig aanbod voor kinderopvang

Benny’s Playground
Lidmaatschap
Nascholing & Begeleiding