Programma op maat

Voor ouders

Je bent hier:
Aanbod op maat

Voor ouders

Wereldwijze kinderen door meer en beter Engels!
Engels op de basisschool

In Nederland zijn er meer dan 1200 basisscholen die vanaf groep 1 vroeg vreemdetalenonderwijs Engels (vvto-E) aanbieden. Een groot aantal van deze basisscholen is EarlyBird-school. Dit betekent dat zij lid zijn van ons netwerk en door EarlyBird worden begeleid en geschoold.

Kwaliteitskeurmerk
EarlyBird-scholen die een landelijk erkende vvto-school zijn hebben een EarlyBird kwaliteitskeurmerk en voldoen aan alle eisen van de Landelijke Standaard vvto. Elke 4 jaar wordt er opnieuw gekeken of de basisschool aan de kwaliteitsstandaard voldoet. Wil je weten welke scholen lid zijn of een keurmerk hebben? Klik hier voor een overzicht.

Engels op de kinderopvang

​EarlyBird begeleidt kinderopvang die Engels voor peuters aan wil bieden. Pedagogisch medewerkers worden door ons geschoold om Engels te geven aan de hand van ons programma Benny’s Playground. Pedagogische experts en coaches krijgen training in het goed uitvoeren en borgen van het programma.

De prentenboeken van Benny’s Playground zijn ook hartstikke leuk om thuis aan je kind voor te lezen!

Kwaliteitskeurmerk
Steeds meer kinderopvangcentra kiezen ervoor het EarlyBird kwaliteitskeurmerk te behalen. Zij voldoen hiermee aan alle kwaliteitscriteria. Elke 3 jaar wordt gekeken of de locatie nog steeds aan de kwaliteitsstandaard voldoet. Wil je weten welke kinderopvanglocaties een kwaliteitskeurmerk hebben? Klik hier voor een overzicht.