Voor kinderopvang

Tweetalige kinderopvang

Je bent hier:
Voor kinderopvang

Tweetalige kinderopvang

Wil je op jouw kinderdagverblijf een stap verder met Engels en tweetalige kinderopvang aanbieden? EarlyBird kan je hierbij helpen.

In ons programma Benny’s Playground maken peuters in speelse activiteiten van maximaal 20 minuten per dag kennis met de Engelse taal. Vanaf 1 februari 2024 is het voor kinderopvang ook wettelijk toegestaan een stap verder te gaan en tweetalige kinderopvang aan te bieden. Dit betekent dat de voertaal van de pedagogisch medewerkers naast het Nederlands maximaal 50% van de dag Engels, Duits of Frans is. Zo vroeg mogelijk beginnen met het aanbieden van een tweede taal biedt de kinderen vele voordelen: de taalvaardigheid van de kinderen neemt toe in zowel de Nederlandse taal als de tweede taal.

Twee belangrijke factoren voor een goed aanbod zijn de taalvaardigheid en de interactievaardigheden van de pedagogisch medewerkers. Om tweetalige kinderopvang aan te mogen bieden is taalniveau B2 van de Engelssprekende leidsters een vereiste. B2 is een niveaubepaling van het Europees Referentiekader (ERK) voor talen. EarlyBird biedt naast ondersteuning en taaldidactische training ook (online) taalassessments en B2 taaltraining op de deelvaardigheden luisteren, spreken en lezen.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Myrna Feuerstake, m.feuerstake@earlybirdie.nl of 06 30 888 895.

Vragen of meer informatie?

Neem contact op.

Programma op maat

Overig aanbod voor kinderopvang

Lidmaatschap
Nascholing & Begeleiding
Kwaliteitskeurmerk
Collega’s aan het woord

Ervaringen uit de praktijk