Toont alle 6 resultaten

Format beleidsplan invoering vvtoE

Hier vind je een format met aandachtspunten voor een beleidsplan invoering vvto Engels en wereldburgerschap. Het format kun je gebruiken voor subsidieaanvragen zoals de IFO-subsidie.

Methodekeuze

De meeste basisscholen kiezen voor een lesmethode Engels zodat de taalleerlijn geborgd is. De keuze voor een methode start altijd met het in kaart brengen van de ambitie van de school. Hier vind je een stappenplan voor het kiezen van een lesmethode.

Opbrengsten vvto Engels

Hier vind je informatie over de opbrengsten die je mag verwachten op basis van kwalitatief goed vvto Engels. Ook wordt ingegaan op het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen en het bepalen van het uitstroomniveau.

Poster en logo van EarlyBird

Hier kun je het logo van EarlyBird downloaden en de prachtige poster die onze trainer Karin Winkel heeft getekend.

Stappenplan invoering vvto Engels

Hier vind je een ingevulde ambitiekaart die als voorbeeld kan dienen voor een kwalitatief goed programma Engels. De ambitiekaart kan ook als onderlegger dienen voor het schrijven van je meerjarentaalbeleidsplan.

Vaardigheidslijn vvto Engels

Hier vind je een globaal uitgewerkte vaardigheidslijn. In het overzicht geven wij van de deelvaardigheden luisteren & begrijpen, spreken, lezen en schrijven per niveau het leerlinggedrag en het leerkrachtgedrag aan.