Voor basisscholen

Beleid

Beleidsdocumenten voor Engels in het basisonderwijs en wereldburgerschap

Thema's

Format beleidsplan invoering vvtoE

Hier vind je een format met aandachtspunten voor een beleidsplan invoering vvto Engels en wereldburgerschap. Het format kun je gebruiken voor subsidieaanvragen zoals de IFO-subsidie.

Opbrengsten vvto Engels

Hier vind je informatie over de opbrengsten die je mag verwachten op basis van kwalitatief goed vvto Engels. Ook wordt ingegaan op het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen en het bepalen van het uitstroomniveau.

Poster en logo van EarlyBird

Hier kun je het logo van EarlyBird downloaden en de prachtige poster die onze trainer Karin Winkel heeft getekend.

Stappenplan invoering vvto Engels

Hier vind je een ingevulde ambitiekaart die als voorbeeld kan dienen voor een kwalitatief goed programma Engels. De ambitiekaart kan ook als onderlegger dienen voor het schrijven van je meerjarentaalbeleidsplan.

Vaardigheidslijn vvto Engels

Hier vind je een globaal uitgewerkte vaardigheidslijn. In het overzicht geven wij van de deelvaardigheden luisteren & begrijpen, spreken, lezen en schrijven per niveau het leerlinggedrag en het leerkrachtgedrag aan.