Voor basisscholen

Het EarlyBird-portal

Lesmaterialen en informatie voor EarlyBird-scholen
Wegwijzer groep 1/2 en 3

De Wegwijzer is een jaarplanning voor groep 1/2 en 3 waarin staat wanneer je welke lesmaterialen van het EarlyBird-portal in kunt zetten om een doorgaande taalleerlijn te creëren.

Money makes the world go round

Een CLIL-project voor groep 7/8 over het thema ‘money’

Flashcard games

Onze top 10 flashcard games voor de onder-, midden- en bovenbouw

Pop Music

CLIL-lessen over Pop Music voor alle groepen

Activiteiten

Activiteiten over allerlei thema’s, compleet met werkbladen en flashcards

CLIL-projecten

Compleet met Engelse instructietaal, presentaties, gedifferentieerde werkbladen en flashcards

Didactiek

Tips & tricks over de vakdidactiek van Engels in het basisonderwijs

Beleid

Beleidsdocumenten voor Engels in het basisonderwijs en wereldburgerschap

Bestellingen

Thematische boekenlijsten per bouw, informatie over lesmethodes en waar je ze kunt bestellen