Voor kinderopvang

Didactiek

Tips & tricks en informatie over de didactiek van Engels in de kinderopvang

Thema's

Benny’s favourite flashcard games

Flashcards games zijn een handig hulpmiddel om peuters nieuwe woorden en structuren aan te leren. De afbeeldingen van de kernwoorden zorgen ervoor dat ze de taal begrijpen en het spreken geoefend kan worden. In dit artikel vind je Benny’s favoriete flashcard spelletjes. Have fun!

Luisteren 1

De manier waarop kinderen een vreemde taal verwerven is in principe hetzelfde als de moedertaalverwerving. Een kind luistert eerst in de ‘stille periode’ naar onbekende taalklanken, intonatie, zinsmelodie en daarna gaat het verbanden leggen tussen klanken en begrippen.

Luisteren 2 – Luisteren om woorden te leren

Soms verwacht je dat kinderen woorden verstaan terwijl dat niet zo is. Die verwachting wordt vaak gevoed omdat jij veel meer weet dan je kinderen, bijvoorbeeld omdat je een goed woordbeeld hebt bij veel Engelse woorden en veel meer kennis van de wereld.

Luisteren 3 – Liedjes luisteren

Bijna alle kinderen houden van muziek. Door veel naar liedjes te luisteren, de tekst uit te beelden en mee te zingen onthouden de kinderen de taal beter. Op een speelse manier leren de kinderen de goede uitspraak en chunks (brokjes tekst).

Luisteren 4 – Luisteren en begrijpen: TPR

TPR staat voor Total Physical Response, oftewel leren door beweging. Dit helpt de woorden aan te leren en te onthouden. Door TPR-activiteiten uit te voeren zorg je ervoor dat de kinderen weer geconcentreerd meedoen. Ze hebben immers kunnen bewegen!

Observatie en rapportage

Hier vind je observatieformulieren om de passieve en actieve taalbeheersing van de kinderen bij te houden en rapportageformulieren om aan ouders te laten zien wat hun kind geleerd heeft.

Voorlezen 1 – Tips & tricks voor voorlezen

Er zijn een heleboel redenen om prentenboeken voor te lezen aan peuters. Voorlezen is niet alleen plezierig, het stimuleert de taalontwikkeling van het kind. Hoe kun je peuters helpen het Engelse prentenboek te begrijpen?​

Voorlezen 3 – Voorlezen met expressie

Als je met expressie en enthousiasme voorleest, kun je een boek begrijpelijker en aantrekkelijker maken voor een kind. Wie wil dat nu niet? All it takes is preparation and practice.

Voorlezen 4 – Het vertelkastje

In plaats van een boek kun je ook een vertelkastjes met vertelplaten gebruiken. Het verhaal staat dan op een serie losse vertelplaten met afbeeldingen op de voorkant.

Websites en artikelen

Hier vind je websites en artikelen met achtergrondinformatie over Engels en meertaligheid bij jonge kinderen.

Werken met de handpop

In het programma Benny’s Playground draait alles om Benny. Benny is een vriendje van de kinderen en komt met verschillende activiteiten en plannetjes. Hij staat symbool voor de strategie one person-one language. Dit betekent dat hij alleen Engels spreekt.