Voor kinderopvang

Didactiek

Tips & tricks en informatie over de didactiek van Engels in de kinderopvang

Thema's

Voorlezen 1 – Tips & tricks voor voorlezen

Er zijn een heleboel redenen om prentenboeken voor te lezen aan peuters. Voorlezen is niet alleen plezierig, het stimuleert de taalontwikkeling van het kind. Hoe kun je peuters helpen het Engelse prentenboek te begrijpen?​

Voorlezen 3 – Voorlezen met expressie

Als je met expressie en enthousiasme voorleest, kun je een boek begrijpelijker en aantrekkelijker maken voor een kind. Wie wil dat nu niet? All it takes is preparation and practice.

Voorlezen 4 – Het vertelkastje

In plaats van een boek kun je ook een vertelkastjes met vertelplaten gebruiken. Het verhaal staat dan op een serie losse vertelplaten met afbeeldingen op de voorkant.